top of page

Vilkår & Betingelser

Introduksjon

Velkommen til Alfa Omega AS. Disse vilkårene og betingelsene styrer din bruk av vår tjeneste, som tilbyr entreprenørarbeid innen bygg- og oppussingsbransjen. Ved å benytte deg av våre tjenester, aksepterer du disse vilkårene i sin helhet. Dersom du ikke er enig i disse vilkårene, må du ikke bruke vår tjeneste.

Tjenestebeskrivelse

Alfa Omega AS tilbyr et spekter av entreprenørtjenester, inkludert, men ikke begrenset til, bygging, renovering og oppussing av boliger og kommersielle eiendommer. Våre tjenester er utført av kvalifiserte fagfolk i samsvar med gjeldende industristandarder.

Brukerens Ansvar

Kunder forplikter seg til å gi nøyaktig og oppdatert informasjon om prosjektet og skal samarbeide med Alfa Omega AS for å sikre effektiv gjennomføring av tjenestene. Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger som kreves for prosjektet.

Prising & Betaling

Priser for våre tjenester vil være basert på det detaljerte kostnadsoverslaget som er gitt før prosjektets start. Alle betalinger skal skje i henhold til de betalingsbetingelsene som er fastsatt i kontrakten.

Endringer & Avbestilling

Eventuelle endringer i omfanget av tjenestene må godkjennes og kan medføre justeringer i prisingen. Avbestillinger av tjenester må følge de retningslinjene som er angitt i kontrakten.

Ansvarsbegrensning

Alfa Omega AS er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader som oppstår som følge av bruk av våre tjenester. Vårt ansvar er begrenset til omfanget av tjenestene som leveres.

Opphavsrett & Eiendomsrett

All intellektuell eiendom, inkludert tegninger, planer og design, forblir eiendommen til Alfa Omega AS med mindre annet er avtalt.

Force Majeure

Alfa Omega AS skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende utførelse av sine tjenester som skyldes omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, streik, opprør, epidemier, eller statlige inngrep.

Personvern & Datahåndtering

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og overholder alle gjeldende personvernlover. Vennligst se vår personvernserklæring for detaljer om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger her.

Lovgivning

Disse vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lovgivning. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger.

Endringer i Vilkår & Betingelser

Alfa Omega AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Alle endringer vil være effektive umiddelbart ved publisering på vår nettside. Det er kundens ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene for å holde seg oppdatert med eventuelle endringer.

Uavhengighet av Klausuler

Dersom noen del av disse vilkårene blir funnet å være ugyldig eller ikke gjennomførbar, vil resten av vilkårene fortsatt være i full kraft og virkning.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss her..

bottom of page