top of page

Bli en del av vårt team

Vårt team, bestående av dyktige fagfolk, er spesialisert på rehabilitering, påbygg og tilbygg for både private og næringskunder. Vi er stolte av den høye kvaliteten på vårt arbeid og vektlegger et mangfoldig og dynamisk arbeidsmiljø. Med oss vil du oppleve en spennende og variert hverdag, sammen med engasjerte og erfarne kolleger.

Arbeidsdagene våre

 • Arbeidstid: Vår arbeidsdag strekker seg fra kl. 08:00 til 16:00.

 

 • Arbeidsområde: Vi opererer i et geografisk område som spenner fra Øvre Eiker til Bærum, med en maksimal reiseavstand på 30 minutter fra Drammen.

 • Arbeidsoppgaver: Utførelse av arbeid i henhold til arbeidsbeskrivelser, materiallister, budsjetter og NS-standarder.

 • Tidsregistrering og dokumentasjon: Vi registrerer timeforbruk og detaljer om utført arbeid i vårt digitale prosjektstyringsverktøy.

 • Kommunikasjon og samarbeid: Det er viktig med løpende kommunikasjon med kolleger og prosjektleder for å sikre best mulig sluttresultat på våre prosjekter.

 • Innkjøp av materialer: Turer til trelastforhandlere eller andre leverandører for innkjøp av nødvendige materialer og utstyr inngår i arbeidsoppgavene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Snekkererfaring: Praktisk erfaring innen snekkerarbeid.

 • Faglig dyktighet: Høy faglig kompetanse og kvalitet i arbeidet.

 • Språkkunnskaper: God forståelse av norsk, og gjerne grunnleggende kunnskaper i engelsk.

 • Forståelse av arbeidsdokumenter: Evne til å lese enkle tegninger og forstå arbeidsbeskrivelser.​

 • Planlegging og problemløsning: Evne til å planlegge arbeidsdagen effektivt og finne løsninger på utfordringer.

 • Samarbeid og selvstendighet: Trives med både teamarbeid og selvstendig arbeid.

 • Erfaring med personalansvar: Dette er ønskelig, men ikke et krav.

 • Førerkort: Innehaver av førerkort klasse B.

Hva tilbyr vi deg?

 • Arbeidsmiljø: Et positivt og selvstendig arbeidsmiljø med kolleger fra forskjellige aldersgrupper.

 

 • Varierte arbeidsoppgaver: Et bredt spekter av utfordrende og interessante oppgaver. 

 

 • Arbeidsbil: Tilgjengelig ved behov for jobbrelaterte oppgaver.

 

 • Verktøy og kompensasjon: Tilgang til nødvendig verktøy og eventuell kompensasjon for bruk av eget verktøy.

 • Arbeidsbekledning og verneutstyr: Levering av nødvendig arbeidsbekledning og verneutstyr.

 

 • Forsikring og pensjon: Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 

 • Konkurransedyktige betingelser: Lønn og arbeidsvilkår som matcher markedet.

 

 • Fokus på HMS: Tett oppfølging og prioritering av helse, miljø og sikkerhet. 

 

 • Innflytelse på arbeidsdagen: Muligheter for å påvirke egen arbeidsdag og ansvarsområder.

Send søknad

Takk. Vi har mottatt din søknad.

bottom of page